VietWin
phát hành phiên bản 01 tháng

Công ty VietWin bổ sung gói kỳ hạn 1 tháng cho sản phẩm Phần mềm kế toán VietWin.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ cho cộng đồng iGaming trong tình hình dịch Covid-19 kéo dài, các sản phẩm của VietWin hiện đang giảm giá 80% cho đến hết 28/02/2021.

Lưu ý

Lưu ý: Áp dụng cho tài khoản mở mới hoặc gia hạn sẽ có hạn sử dụng tối đa cho đến hết năm 2023.

Liên Hệ

  • Telegram: @sales_24h